Mottagare

De insamlade pengarna från julbasaren 2017 delades ut mellan följande mottagarorganisationer:

Acociacón CepriASOCIACIÓN CEPRI
www.asociacioncepri.org
Asociación CEPRI grundades 1980 och verkar för att ge vård och omsorg till personer med autismspektrumstörning (AST) och andra tillstånd av autism-liknande karaktär. Organisationen värnar om individernas värdighet och försvarar deras rättigheter i samhället. Samtidigt ges stöd även till familjerna för att öka livskvaliteten för alla berörda parter. 

COTTOLENGO
www.cottolengopalegre.org
Vårdhem som erbjuder hjälp och behandling till kvinnor med svårt psykiska- och motoriska funktionshinder. Nunnorna samlar även in kläder, möbler och utrustning för att dela ut bland behövande.

salvacionFRÄLSNINGSARMÉN
www.ejercitodesalvacion.es
Frälsningsarméns verksamhet riktar sig till samhällets socialt utslagna av alla slag; alkoholister, knarkare och uteliggare. De bedriver ett viktigt nattarbete där de delar ut mat och kläder samt ger vård till behövande. De ger även stöd och hjälp till ensamstående mödrar utan resurser.

Fundación AcrescereFUNDACIÓN ACRESCERE
www.fundacionacrescere.org
Organisationens huvudsakliga ändamål är att värna om samt förbättra situationen för barn utan familjer, särskilt de med speciella fysiska och psykiska behov. I kampanjen “Inget barn utan familj” främjas adoption och fosterhems-boende och stöd ges till barnhem och institutioner i form av utbildning och volontärshjälp.
Ett nytt projekt som tagit form är att främja den sociala integrationen för de barn som uppnår myndighetsålder.

Fundación ApascoviFUNDACIÓN APASCOVI
www.apascovifundacion.org

Fundación Apascovi utvecklar sitt banbrytande arbete inom specialiserad vård av personer med intellektuella funktionshinder i alla åldrar, kön och grad av funktionshinder. Efter år av arbete har stiftelsen centrum, tjänster och aktiviteter som täcker de olika skeden av livet för människor med funktionshinder från barndomen till vuxenlivet.

Fundación CadeteFUNDACIÓN CADETE
www.fundacioncadete.org
Fundación Cadete hjälper barn med olika grader av funktionshinder och de samlar in pengar för att hjälpa föräldrarna att sätta in tidig behandling av sina barn. I sitt dagcenter vill man få eleverna att nå sin fulla potential och bidra till den sociala integrationen.

foto_terapiaFUNDACIÓN HAY SALIDA
www.fundacionhaysalida.com

La Fundación Hay Salida (FHS) är en ideell organisation utan vinstsyfte som grundades med en önskan att hjälpa drog-beroende av alla typer (alkohol, narkotika,  psykofarmaka) att återanpassa sina liv socialt och arbetsmässigt.
Det grundläggande syftet är att ge behandling till villiga patienter med bristande ekonomiska resurser och / eller som är i riskzonen för social utslagning. I programmet ingår stöd, behandling och samarbete med patienternas familjer. I vissa fall även  behandling av medberoende. Mer information: Fundación Hay Salida 

La sal de la TierraLA SAL DE LA TIERRA

https://www.lasaldelatierra.org/madrid/
Kristet hem och verkstad som drivs av rehabiliterade alkohol- och drog-beroende riktat till att hjälpa andra personer i riskzonen. På deras välgörenhetsbasar säljs donerade möbler, kläder och andra inventarier för att få in pengar.  De utför även leveranser och flyttar. Soppkök bedrivs nästan alla dagar.

Las hermanas de la CruzLAS HERMANAS DE LA CRUZ
www.hermanasdelacruz.org
I detta kloster i Madrids centrum ägnar man sig hängivet åt att hjälpa de mest behövande. Nunnorna bistår med mat och medicin samt besöker sjuka och behövande i deras hem för att hjälpa till med matlagning, hushållsarbete, personlig hygien m.m.
Nunnorna lever och verkar enbart genom välgörenhet.

Parroquia de Cañada Real - Punto limpio de dignidadPARROQUIA DE CAÑADA REAL – PUNTO LIMPIO DE DIGNIDAD
Projektet fokuserar på integration och stöd för barn i detta fattiga och marginella område. Dess främsta mål är att förvandla det till en värdig plats att leva på, och inte en “mänsklig soptipp” som nu. Den mest angelägna är att skydda barnen i denna fientliga miljö, och bedriva utbildning för att visa och ge dessa barn möjlighet till ett annat liv.

Proyecto GloriaPROYECTO GLORIA
www.proyectogloria.es
Målet är att skapa en icke-vinstdrivande organisation för att hjälpa fattiga, sjuka och socialt utslagna personer. Gloria har arbetat mer än ett decennium genom att hjälpa dussintals hemlösa genom två huvudsakliga metoder: ge dem en tillflyktsort och tillsammans driva en loppmarknad med möbler och andra second hand-varor. Hon försöker att ge de behövande social återanpassning och sysselsättning.

PROYECTOS LUZ CASANOVA

http://www.proyectosluzcasanova.org

Projektet arbetar för att ge misshandlande kvinnor och barn en chans till personlig utveckling och återgång till ett normalt liv. Man erbjuder skyddat boende och genom olika program ges råd om hur man bygger upp sitt självförtroende och psykologisk hjälp ges till underåriga våldsoffer.  

Inlägget finns också på: Spanska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.